image

อินทรวิหาร

หลวงพ่อโต

 

 

หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร

หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (พระพุทธศรีอริยเมตไตรย)  พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร  มีความสูง สูง 32 เมตร สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ในปี พ.ศ. 2410 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จท่านก็ได้มรณภาพไป การก่อสร้างจึงหยุดลงชั่วคราว  และได้มีการก่อสร้างต่อจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2467 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้จัดให้มีงานสมโภชเป็นครั้งแรกเป็นเวลาสามวัน คือวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2471  

 

ยอดเกศขององค์หลวงพ่อโตนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่รัฐบาลของประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทย 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image