วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง   สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปี พ.ศ. 2295 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง แต่เดิมชื่นั้นชื่อ "วัดไร่พริก" เนื่องจากเป็นวัดที่ปลูกอยู่ใกล้สวนผักของชาวจีน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดบางขุนพรหม" ตามชื่อของหมู่บ้านซึ่งมีขุนพรหมเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน  กาลเวลาผ่านมาถึงสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าสิริบุญสารผู้ครองนครศรีสัตนาคนหุต ได้ยกกองทัพมาถึงบ้านดอนมดแกง (จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน) ได้จับพระลอ ผู้ซึ่งสวามิภักดิ์ในพระบรมโพธิสมภาพของพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อจับแล้วก็ได้ทำการประหารพระลอ  เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบ  ก็โปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพพร้อมด้วยพระสุรสีห์ยกทัพขึ้นไปปราบทัพของพระเจ้าสิริบุญและสามารถตีเมืองเวียงจันทน์แตก ครั้งนั้นพระเจ้าสิริบุญสารได้ลี้ภัยไปอาศัยในเขตแดนญวน เมื่อเสร็จศึกสงคราม สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้นำตัวเจ้าอินทวงศ์ โอรสในพระเจ้าสิริบุญสารลงมากรุงธนบุรีด้วย และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอินทวงศ์และคณะพำนักตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ ณ บริเวณตำบลไร่พริก (แขวงบางขุนพรหม ในปัจจุบัน)

อ่านต่อ

image

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความธรรมะ

พิพิธภัณฑ์ วัดอินทรวิหาร

พิพิธภัณฑ์ วัดอินทรวิหาร ซึ่งอยูบริเวณชั้นใต้ดินของพระอุโบสถซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รักษาของเก่าของวัด เช่น พระพุทธรูป ตู้ลายรดน้ำ และของที่ขุดได้ในการบูรณปฏิสังขรณ์

รวมถึงมีลูกนิมิตรเอกให้พุทธศาสนิกชนได้ปิดทอง เปิดให้ชมเฉพาะเวลามีงานประจำปี วันที่ 1-10 มีนาคม

อ่านต่อ
 

image
image
image
image

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่

114 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ :

0-2282-0461 , 0-2282-3094

อีเมล์และช่องทางอื่นๆ

Facebook : 

www.facebook.com/WatIndharaviharn